Central Job
Central Job

HR-ondersteuning

Structurele, strategische personeelsplanning is belangrijker dan ooit. Juist bij het MKB. Het is een essentieel onderdeel van uw organisatie. HRM is vaak een onderdeel van de administratie, of van Finance. Professionals worden pas ingehuurd als er problemen zijn. Maar je personeel is je kapitaal en je toekomst. Personeel kan het verschil maken. Daar ligt onze expertise. Samen zetten we uw bedrijf elke dag een beetje beter op de kaart.

CentralJob is een volwaardige businesspartner die u als werkgever adviseert en ondersteunt bij het inrichten van uw personeelsbeleid. We begeleiden u ook bij de praktische uitvoering hiervan. We nemen het u uit handen, of we leiden uw eigen mensen op. Door continu te scannen en bij te sturen, kunnen we ervoor zorgen dat de instroom, de doorstroom én de uitstroom soepel lopen en dat het HRM-beleid gaat bijdragen aan het resultaat van uw bedrijf.

Maar er zijn ook goede mensen nodig om daar invulling aan te geven. Zodat het vaste team en de flexibele schil draaien als een zonnetje. Door onze HRM-dienstverlening te combineren met kwalitatieve recruitment kunnen we u als werkgever écht helpen. De juiste aandacht voor personeelszaken is pure concurrentiekracht.

Wij denken graag mee

Instroom

Goede vakmensen, professionals in de techniek, de bouw of de logistiek, die zijn goud waard. U wilt nooit zonder komen te zitten op het moment dat het nodig is. Maar het werk kent nu eenmaal pieken en dalen. Eigenlijk wilt u daarop kunnen anticiperen, en gemakkelijk kunnen opschakelen en terugschakelen.

Doorstroom

Een goede doorstroom van het personeel heeft alles te maken met de inrichting en invulling van uw  organisatiestructuur. Heeft u de juiste mensen op de juiste plek? Zijn ze optimaal gefaciliteerd om een bijdrage te kunnen leveren aan uw bedrijfsresultaat? We kunnen u niet alleen ondersteunen bij het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid, maar ook bij het uitrollen hiervan. Door te kijken naar beloning en arbeidsvoorwaarden, arbozorg, ziekteverzuimbeheer, scholing en loopbaanontwikkeling, personeelsplanning en –administratie, re-integratietrajecten en cultuur op de werkvloer.

Uitstroom

Uitstroombegeleiding is een van onze specialiteiten. Wij hebben veel ervaring met ontslagregelingen en het afhandelen van langdurig ziekteverzuim. Door preventie, tijdig ingrijpen en coaching kunnen we veel ellende voorkomen. En vaak kunnen we uw mensen weer ergens anders in ons netwerk aan de slag krijgen of ze helpen bij omscholing.